Almindelig Blærerod

Familie:Lentibulariaceae (Blærerodfamilien) Plante:

Plante:

Plante:
Blomst:

Blomst:

Blomst:
Bestand:

Bestand:

Bestand:

Bestand:
Blad:

Blære:

Blære
med dyr:
Engelsk navn:Greater Bladderwort
Svensk navn:Vattenbläddra
Tysk navn:Gewönlicher Wasserschlauch
Oprindelse:Europa, Nordamerika og Asien
Udbredelse i DK:Noget sjælden
Højde:20-100 cm
Voksested:I moser og småsøer
Bemærkning:Planten er kødædende
Synonymer:Lentibularia major Gilib. (1782)
Lentibularia vulgaris (L.) Moench (1794)
Megopiza macrorhiza Raf. (1838)
Utricularia major Cariot & St.-Lég. (1897) (også U. australis)
Utricularia major Schmidel (1771)
Utricularia officinalis Thornton (1812)
Utricularia x biseriata, H. Lindb. (1921)

Utricularia vulgaris er en plante, der ikke sætter rødder, men flyder frit i vandoverfladen. Planten får op til 1m lange, grenede stængler med spredte, flere gange gaffeldelte blade med trådformede flige, forsynet med flere fangstblærer. Hvis planten får kraftigt lys, vil stængel og blade blive brunlige eller rødlige, under skyggede forhold vil planten være mere grøn.

Planten forekommer mest i stillestående vand, men kan dog findes i langsomt strømmende åer.

Planten blomstrer i juli-august med en blomsterstand 10-20 cm. over vandoverfladen med 5-15 gule blomster. Planten har dog den specielle egenskab, at den nærmest landsdækkende i nogle år har en meget rigelig blomstring, mens den i andre år næsten slet ikke sætter blomster (f.eks. havde den i 2019 og 2021 en meget rigelig blomstring, mens den i 2020 næsten slet ikke blomstrede - i de 7-8 søer, jeg besøgte var der det år i alt næppe over 10 blomstrende skud).

Planten ligner meget og kan let forveksles med Slank Blærerod (Utricularia australis), et tydeligt kendetegn er dog blomstens underlæbe, der hos Almindelig Blærerod har nedadbøjede sider, mens den hos Slank Blærerod har fladt udbredte sider.
Planten kan i øvrigt adskilles fra andre Utricularia-arter på følgende kendetegn:
- Kraftig vækst, 5-10 cm brede, meterlange stængler.
- Alle blade med mange fangstblærer.
- Blomsten stor med lang, fri spore.
- Blomstens læbe med nedadbøjede kanter.
- Blomsterstilken nedadbøjet efter blomstringen.

Læs mere om planten og dens levevis i beskrivelsen af slægten Utricularia.

Plantens navn: Slægtsnavnet Utricularia kommer af latin 'utriculus' (= opblæst, oppustet), der henviser til fangstblærerne, artsnavnet vulgaris betyder almindelig (af latin 'vulgaris' (= almindelig, ordinær).

Lokale observationer:
Område: Lokal udbredelse: Bemærkning:
Aldershvile Skov Enkelte steder med mange planter  
Bagholt Mose Almindelig  
Egebjerg Enkelte steder med mange planter  
Jonstrup Vang Enkelte steder med mange planter  
Kattehale Mose Få steder med nogle planter