Navnet 'Åkande' benyttes ofte i flæng om planterne fra slægterne Nymphaea og Nuphar, og planterne fra de to slægter ligner da også hinanden meget både i form og voksemåde, kun blomsterne er tydeligt forskellige. Begge slægter hører til Åkandefamilien (Nymphaeaceae), hvilket måske er med til at øge forvirringen, men det korrekte danske navn for planterne fra slægten Nymphaea er imidlertid 'Nøkkerose', og kun planterne fra slægten Nuphar bør kaldes Åkander. Når planterne ikke blomstrer, er de to slægter som nævnt vanskelige at identificere, men de kan dog bestemmes ved at kigge på bladene: hos Nymphea er bladene ofte lidt rødfarvede og bladnerverne løber sammen som i et net inden de når bladranden, hos Nuphar er bladene rent grønne og bladnerverne løber helt ud til randen.

Bedst kendt som vildtvoksende i Danmark er den hvide (eller sjældnere røde) nøkkerose, Nymphaea alba, samt den gule åkande, Nuphar lutea, men desuden findes liden åkande Nuphar pumila i Danmark, den er dog meget sjælden.

I akvariet anvendes flere arter af Nymphaea, især er der fremavlet flere hybrider, der er særlig egnede. En art, der af og til findes i handelen er Nymphaea micranda, der har brune blade, og med hensyn til farve og form giver en god kontrastvirkning mod andre planter. En anden art, der kan anbefales på grund af sin dekorative virkning med plettede blade, er Nymphaea lotus, og den kan da normalt også altid findes til salg i handelen.

I slægten Nuphar kan f. eks. Nuphar japonica eller Nuphar sagittifolium< anvendes i akvarier, ligesom unge planter af Nuphar lutea er udmærkede.

Til havedamme er de ovennævnte vildtvoksende arter egnede, desuden er der fremavlet flere hybrider, der også er vinterhårdføre samtidig med, at de er knapt så pladskrævende og dermed bedre egnede i mindre damme. Disse hybrider findes tilmed med blomster i flere farver, og i parker og lignende er det ofte disse, man ser.