Frøbid

Familie:Hydrocharitaceae Plante:
Submers

Blomst, hun:
Hun-blomster

Vinterknop:
Bestand
Plante:
Submers

Blomst, han:
Han-blomst

Bestand:
Bestand
Engelsk navn:Frogbit
Tysk navn:Froschbiss
Oprindelse:Europa, Asien
Højde:3-10 cm/td>
Lyskrav:-
Lethed:-
Synonymer:Hydrocharis asarifolia Gray (1821)
Hydrocharis batrachyodegma St.-Lag. (1880)
Hydrocharis cordifolia St.-Lag. (1880)
Hydrocharis rotundifolia Gilib. (1782)
Sagittaria triflora Miq. (1856)

Hydrocharis morsus-ranae lever i søer og damme, og her danner den en roset, hvorpå bladene sidder fæstet med en 5-10 cm. lang stilk. Bladene, der er omkring 3 cm. brede, flyder på vandoverfladen og holder hele planten frit svævende i vandet. Fra rosetten sendes desuden lange rødder ned i vandet, og når disse når bunden, kan de fæste sig, så planten ikke bliver drevet afsted af vind og strøm. Planten breder sig hurtigt ved fra rosetten at sætte lange udløbere med nye planter.

Hydrocharis morsus-ranae er enkønnet, dvs. den findes som hanplante eller som hunplate, og planten blomstrer i juli og august med små, hvide blomster. På hunplanterne sidder blomsterne enligt på en forholdsvis kraftig, rødlig stilk, mens hanblomsterne sidder på en tynd, næsten hvid stilk og ofte flere sammen på samme stilk. I Danmark vil planten dog kun sjældent kunne nå at sætte frø, og formeringen sker derfor hovedsageligt vegetativt.

Om efteråret danner planten nogle hvileknopper, der synker til bunds, hvor de overvintrer. Om foråret danner disse knopper så en ny lille plante, der stiger op til overfladen, hvor den hurtigt vokser sig stor igen.

Hydrocharis morsus-ranae egner sig fortrinligt til en havedam, hvor den vil danne en tæt bevoksning i overfladen som giver et udmærket levested for fiskeyngel. Som akvarieplante er planten ikke særlig attraktiv, da den kun danner flydeblade og i akvariet desuden vil være temmelig stor og pladskrævende.

Plantens navn: Slægtsnavnet Hydrocharis kommer fra græsk hydor (= vand) og charis (= fryd, ynde, skønhed) og henviser til plantens levested, artsnavnet morsus-ranae skulle stamme fra et navn (Ranae Morsus), som botanikere i meget gammel tid har brugt om planten, navnet kommer fra latin og betyder 'frøbid' (Rana = frø, Morsus = bid) og henviser til, at bladene ser ud som om, en frø har bidt et stykke dem.

Billederne: Billedet af en blomstrende bestand er fra et naturligt levested i Ungarn og venligst stillet til rådighed af Peter Liszek, billedet af han-blomsterne er fra et naturligt levested i Danmark, de øvrige billeder er af planter fra min havedam.